Anunt – Reorganizare spatiu colectare si stocare deseuri

FIRST RECYCLER SRL, titular al proiectului „Reorganizare spatiu colectare si stocare deseuri si crearea de noi spatii pentru stocare deseuri periculoase si nepericuloase”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reorganizare spatiu colectare si stocare deseuri si crearea de noi spatii pentru stocare deseuri periculoase si nepericuloase”, propus a fi amplasat in Carcea, str. Aleea Teiului, nr. 1, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 08,00 – 16,30 si vineri intre orele 08,00 – 14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet:

htttp://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj

First Recycler şi Recolamp în Gazeta de Sud

First Recycler şi Recolamp preiau gratuit deșeurile provenite din echipamente de iluminat Având aproape un deceniu de experienţă în domeniul colectării deșeurilor periculoase și nepericuloase, First Recycler SRL este o societate cu capital integral privat, care activează în Oltenia din anul 2009. Din 2011, First Recycler SRL este reprezentant autorizat …