Despre noi

First Recycler SRL, societate cu capital integral privat, activează din anul 2009 în regiunea de Sud-Vest a României, Oltenia. Activitatea principală o reprezintă prestarea serviciilor autorizate de colectare deșeuri periculoase și nepericuloase, reciclare, recuperare, stocare temporara, valorificare, eliminare finală, transport specializat și ecologizare, precum și servicii integrate de Management de Mediu.

Toate activitățile întreprinse de companie se desfășoară la standarde de calitate și în conformitate cu legislația în vigoare.

Colectarea și transportul deșeurilor se realizează în baza unui program prestabilit sau la cererea partenerilor, pe bază de contract, cu mijloacele proprii de transport, specializate și autorizate ADR și mediu, și cu respectarea strictă a normelor de igienă și securitate în muncă impuse de legislația în vigoare.

despre First Recycler 01 - Solutii de reciclare deseuri - servicii managementul deseurilor

Activitatea de colectare a deșeurilor acoperă întreaga zona a Olteniei și nu numai, prin depozitele proprii deschise în Craiova, comuna Cârcea – Dolj, Târgu Jiu – Gorj și Turceni – Gorj :

 • deșeuri de hârtie și carton;
 • deșeuri de sticlă;
 • deșeuri de lemn;
 • deșeuri de plastic;
 • deșeuri de metale feroase si neferoase;
 • deșeuri de cauciuc și anvelope scoase din uz;
 • deșeuri de textile;
 • deșeuri de țesuturi vegetale;
 • deșeuri de vopsele, cerneluri, adezivi si rășini continând substanțe periculoase;
 • deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase;
 • deșeuri din construcții și demolări;
 • deșeuri de absorbanți și materiale filtrante;
 • deșeuri agrochimice;
 • șlamuri și nămoluri petroliere;
 • substante chimice de laborator si reactivi uzați;
 • ulei alimentar folosit;
 • ulei mineral uzat și filtre de ulei;
 • emulsii și lichide apoase cu și fără conținut de halogeni.

Oferim servicii complete, sigure și prompte, prin care gestionăm atât partea de documentație necesară pentru autorizaţiile de mediu, cât și pe cea de colectare efectivă a deșeurilor industriale  sau comerciale produse de agenții economici sau persoanele fizice, şi sperăm ca  astfel să contribuim la îmbunătățirea condițiilor de mediu prin reducerea poluării ambientale.

despre First Recycler 00 - Solutii de reciclare deseuri - servicii managementul deseurilor

Prin diverse colaborări, First Recycler SRL contribuie la îndeplinirea obiectivelor asumate de producătorii și importatorii din România în vederea îndeplinirii țintelor de țară asumate prin tratatele de aderare. Astfel, pentru introducătorii de ambalaje pe piața națională asigurăm documente de trasabilitate conform reglementărilor în vigoare, în scopul îndeplinirii obiectivelor de valorificare prin reciclare pe tip de material de ambalaj sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

Având în vedere că orice companie înmatriculată în România trebuie să-și gestioneze deșeurile rezultate în urma activității economice curente, oferim consultanță de specialitate și alte servicii specifice protecției mediului.

Colectarea și reciclarea deșeurilor este o activitate care necesită responsabilitate,  profesionalism și corectitudine, iar First Recycler SRL și-a propus să îndeplinească aceste cerințe la cel mai ridicat nivel, atât prin pregătirea profesională și determinarea personalului, cât și prin implicarea managementului companiei în susținerea dezvoltării durabile a comunităților, asigurând astfel protecția mediului înconjurător.

Dacă la începutul anului 2017, portofoliu de clienți era cu puțin peste 200 de companii,  în anul 2018, First Recycler a reușit să depășească pragul de 300 parteneri activi.

Acest fapt confirmă că, prin asumarea de eforturi și investiții permanente, am reusit să îndeplinim cerințelor clienților actuali și să oferim noi produse şi servicii care să răspundă nevoilor companiilor și instituțiilor din Romania pe problematica complexă a legislației de mediu.

vezi aici un articol din Gazeta de Sud:

First Recycler şi Recolamp preiau gratuit deșeurile provenite din echipamente de iluminat

Ţinem Oltenia curată!

Obtinerea acordului de mediu - Solutii de reciclare deseuri - Craiova, Targu Jiu, Turceni