Dezafectare linie producție amidon Roquette România SA

Dezafectare linie producție amidon Roquette România SA, Calafat, Dolj

În anul 2016, First Recycler a desfășurat activități specifice de ecologizare privind închiderea unei unitați de producție a amidonului.

Datorită conjuncturii economice europene și intereselor de grup, Roquette România SA a decis închiderea unității de producție a amidonului și a produselor din amidon, situată în intravilanul municipiului Calafat, județul Dolj, România.

Închiderea unei astfel de unități ridică provocari atât din punct de vedere al logisticii necesare cât și din punct de vedere al respectării normelor de mediu.

Dezafectare linie productie amidon Roquette Romania - Solutii de reciclare deseuri - Craiova, Targu Jiu, Turceni

First Recycler a fost implicată în acest proiect atât la nivel de consultanță, cât și la nivel de  asigurare de servicii:

  • identificarea de soluții privind reciclarea nămolului provenit de la stația de epurare și colectarea și reciclarea acestuia
  • preluarea de combustibili existenți în rezervoare la data închiderii amplasamentului
  • ecologizarea rezervoarelor de combustibil și preluarea de șlamuri și nămoluri reziduuale
  • preluarea de materiale rezultate din demolarea unor structuri și a solurilor aferente, contaminate cu hidrocarburi
  • preluarea deșeurilor de substanțe și reactivi chimici, utilizate în activitatea laboratoarelor de probe și analize
  • preluarea deșeurilor reciclabile și a celor destinate eliminării, rezultate în urma închiderii activitații de producție

În urma serviciilor prestate atât de First Recycler cât și de ceilalți contractori, site-ul pe care se afla amplasată linia de producție a amidonului a fost închis în primăvara anului 2017 și Agenția de Mediu Dolj a eliberat de sarcinile de mediu Roquette Romania SA