First Recycler asigură documente de trasabilitate, conform reglementărilor în vigoare, în scopul îndeplinirii obiectivelor de valorificare prin reciclare pe tip de material de ambalaj sau încinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

În societatea din prezent, ambalarea este atotcuprinzătoare și determinantă pentru un act de comerț civilizat. Fără acest proces, materialele s-ar afla în dezordine și ar fi gestionate ineficient, iar procesul de informare al clientului asupra conținutului ar fi deficitar.

În sensul legii, prin ambalaje se înțeleg ”toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confecționate ori de natura acestora, destinate reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Articolul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj”. (Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor, cu modificările și completările ulterioare, Anexa 1)

Reglementarile legislative prezente stabilesc că operatorii economici din piață au importante obligații referitoare la atingerea unor obiective anuale de valorificare, respectiv reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și că au obligații legate de raportarea cantităților de deșeuri de ambalaje gestionate către autoritățile competente.

 Astfel, sunt responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deșeurilor de ambalaje după cum urmează:

Pentru respectarea condiționalităților menționate mai sus, prevederile Legii 249/2015 și ale OUG 196/2005 stabilesc că fiecare agent economic care introduce pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, o contribuţie de 2 lei/kg pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare.

Obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzute Legea 249/2015, se pot realizeaza astfel:

 • individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piață națională;
 • prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.

În prezent, în România există un sistem concurențial, fiind licențiați mai multi operatori economici pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje – OTR-uri.

Pe piața românească funcționează aproximativ 25.000 de operatori economici responsabili  (care pun pe piață produse ambalaje), 16 OTR-uri și câteva mii de deținători de deșeuri de ambalaje, stații de sortare, operatori autorizati, ce gestionează  deșeurile de ambalaje necesare realizării obiectivelor anuale ale producătorilor.

Gestionarea efectivă a deșeurilor de ambalaje se realiează prin:

 • operatorii de colectare (care colectează deșeuri de ambalaje atât de la populație, cât și din industrie și comerț);
 • operatori de tratare (stații de sortare, operatori economici care realizează reciclarea / valorificarea și operatorii depozitelor de deșeuri, care preiau deșeurile de ambalaje nevalorificate).

Cantitatea de deșeuri generată pe cap de locuitor în România anului 2014 a fost de aproximativ 249 kg / an. Din această cantitate, circa 25% este reprezentată tocmai de deșeurile de ambalaje, adică aproximativ 62,25 kg de deșeuri de ambalaje / loc / an, respectiv 1.240 mii tone / an. Ținand cont de evoluția comerțului din ultimii ani, care a înregistrat o creștere semnificativă, putem aprecia că această cantitate a crescut, la rândul ei, foarte mult.

Deșeurile de ambalaje se colectează pe două fluxuri principale, valorile estimate fiind:

Astfel, per ansamblu, rezultă o rată de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor de ambalaje de la generatori destul de modică. Consecința directă este valorificarea unei cantități anuale insuficiente de deșeuri de ambalaje din piața internă, tradusă printr-un deficit de cantități raportabile cu trasabilitate corect evidentiată, motiv pentru care nu se satisfac pe deplin cerințele individuale de îndeplinire a obiectivelor anuale de valorificare ale companiilor responsabile.

Cu un volum de colectare de peste 2.000 to deșeuri anual, First Recycler SRL poate susține obligațiile operatorilor economici responsabili de introducerea de ambalaje pe piață pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în sarcina acestora și poate asigura documente de trasabilitate, conform reglementărilor in vigoare, pentru următoarele deșeuri de ambalaje:

 • Deșeu de sticlă – cod 15 01 07
 • PET – cod 15 01 02
 • Alte plastice – cod 15 01 02
 • Hârtie și carton – 15 01 01
 • Aluminiu – cod 15 01 04
 • Oțel și alte metale – cod 15 01 04
 • Lemn – cod 15 01 03

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi.