Externalizarea serviciilor de mediu

Echipa First Recycler  vine în întâmpinarea necesităților firmei dumneavoastră, oferind servicii și consultanță in domeniul protecției mediului.

Prin externalizarea serviciilor de protecție a mediului, inclusiv a responsabilitaților care vă revin prin cerințele legislației aplicabile în acest domeniu, aveți garanția că toate obligațiile referitoare la protectia mediului sunt îndeplinite la timp și corect, protejându-ti, astfel,  afacerea, prin evitarea amenzilor considerabile, precum și prin direcționarea resurselor umane ale firmei către alte activități de interes imediat.

Avand o echipă de consultanță de mediu cu peste 7 ani de experiență în managementul mediului, vă putem pune la dispoziție o gamă cuprinzătoare de servicii complete de consultanță operativă de mediu. Putem asista atât organizațiile mari si mici, din sectorul  privat, cât și autoritățile publice locale, să evalueze, să cuantifice și să gestioneze relația lor  cu mediul astfel încât să fie  minimalizată amprenta ecologică a activităților desfășurate.

Externalizarea serviciilor de mediu - Solutii de reciclare deseuri - Craiova, Targu Jiu, Turceni

Ce presupune externalizarea serviciilor de mediu ?

  • Se identifica toate obligațiile de protecție a mediului pe care le aveți conform obiectului dumneavoastră de activitate;
  • Se intocmesc documentații specifice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de mediu;
  • Se monitorizează responsabilitațile ce vă revin prin autorizația de mediu;
  • Se efectuează instruirea angajaților în calitate de responsabil cu gestionarea deșeurilor;
  • Se preia rolul de responsabil de gestiune a deșeurilor pentru societatea dvs.;
  • Se intocmesc planuri de prevenire a deșeurilor conform legii nr 211/2011 privind regimul deșeurilor;
  • Se asigură sprijin în identificarea modalităților de conformare cu obligațiile la Fondul pentru Mediu;
  • Se întocmesc documentații și raportarile specifice către Agenția pentru Protecția Mediului;
  • Se identifică toate obligațiile pe care le aveți către Administrația Fondului pentru Mediu și se intocmesc declarațiile specifice către această autoritate;
  • Vă putem asista și asigura suport în cazul controalelor Gărzii de Mediu și Administrației Fondului pentru Mediu etc.