Prin externalizarea serviciilor de management al deșeurilor către First Recycler SRL, vă asiguraţi atât garanția respectării legislației în vigoare, cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții pentru eficientizarea costurilor companiei dvs.

Prin contractarea acestui serviciu vă veți asigura că respectați legislația in vigoare, care este deosebit de complexă. Spre exemplu, numai pentru identificarea corectă a codurilor de deșeuri trebuiesc analizate peste 800 de coduri formate din 6 cifre, asa cum se regăsesc prezentate în HG 856/2002.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, art. 22, alin. 3 „Persoanele juridice care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.”

Conform art. 22. alin. 4 „Persoanele desemnate, prevăzute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contravenție și se sanctionează cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Practic, prin responsabilul cu managementul deşeurilor pe care vi-l punem la dispoziţie, veți beneficia de suportul unui specialist în legislaţia de mediu, care are experienţa necesară pentru ca firma dvs. să respecte toate prevederile legale şi să fie ferită de sancțiunile ce pot surveni în urma eventualelor acțiuni de control ale Gărzii de Mediu sau ale altor organisme abilitate.

Astfel, principalele servicii de mediu de care veți beneficia sunt:

Ești interesat de acest serviciu?