Servicii generale de mediu

Servicii generale de mediu oferite de First Recycler SRL

Suntem accesibili și răspundem cu promptitudine tuturor solicitărilor venite de pe întreg teritoriul Olteniei.

Avem depozitele de colectare şi procesare deșeuri deschise în Craiova, comuna Cârcea – Dolj, în Târgu Jiu – Gorj și Turceni – Gorj

 • Servicii de colectare și valorificarea deșeuri de ambalaje;
 • Asigurarea de cantităti suplimentare pentru deșeurile de ambalaje din terte surse, în vederea îndeplinirii obligațiilor generatorilor în nume propriu;
 • Servicii de colectare și reciclare pentru ambalajele din lemn și asigurarea trasabilității deșeurilor;
 • Servicii de colectare și valorificare / eliminare a deșeurilor comerciale și / sau industriale, periculoase sau nepericuloase;
 • Servicii de curățare și ecologizare a rezervoarelor și decantoarelor de produse petroliere și gestionarea deșeurilor rezultate;
 • Servicii de curătare a separatoarelor de hidrocarburi;
 • Servicii de curățare a separatoarelor de grăsimi;
 • Servicii de colectare și tratare / eliminare de reziduuri petroliere: uleiuri uzate, șlamuri, etc;
 • Închiriere de mijloace de transport specializate pentru deșeuri, autorizate de Mediu si ADR;
 • Închiriere de containere pentru deșeuri cu capacităti intre 6 și 36 mc;
 • Închiriere de echipamente pentru balotarea deșeurilor;
 • Consultanță și Management de Mediu, inclusiv Audit de Mediu;
 • Preluarea responsabilității Managementului de Mediu;
 • Serviciu pentru întocmirea evidenței deșeurilor și raportarea acestora către APM

În acest moment gestionăm un portofoliu de peste 300 parteneri multumiți de serviciile noastre, principala noastră calitate fiind aceea că identificăm soluții pentru orice problemă legată de generarea și trasabilitatea deșeurilor.

Ţinem Oltenia curată!

Servicii generale de mediu - Solutii de reciclare deseuri - Craiova, Targu Jiu, Turceni