Obligaţii legislaţie

Legislația referitoare la gestionarea deșeurilor este extrem de complexă și dinamică, fiind reprezentată atât de câteva zeci de legi, hotărâri de guvern și ordine de ministru, care aplică prevederile directivelor  europene, dar și de diverse acte normative europene cu aplicabilitate în acest domeniu.     Tinând cont de multitudinea acestora, …

Legislația de mediu

Legislația de mediu este reprezentată de tot pachetul de legi, hotărâri și ordonanțe de guvern, ordine emise de diferite autorități, regulamentele UE ce definesc și reglementează măsurile ce trebuiesc aplicate în vederea gestionării corecte a deșeurilor produse de generatori. Deasemenea, se stabilesc măsurile privind protecția mediului și a sănătății populației …

Obţinerea Autorizaţiei de Mediu

Consultanță privind obținerea Autorizaţiei de Mediu Deschiderea unei afaceri presupune, în anumite cazuri, realizarea unor activități care ar putea avea un impact negativ asupra mediului – rebuturile și deșeurile rezultate în urma unor activități economice fiind doar câteva exemple. Astfel, Agenția Națională pentru Protecția Mediului impune obținerea Autorizației de Mediu societăților …

Obţinerea Avizului de Mediu

Acordul de mediu  este actul emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, sau alte autoritaţi în funcţie de dimensiunea şi localizarea proiectului, prin care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţei mediului. El este necesar pentru obţinerea Autorizaţiei …

Servicii generale de mediu

Servicii generale de mediu oferite de First Recycler SRL Suntem accesibili și răspundem cu promptitudine tuturor solicitărilor venite de pe întreg teritoriul Olteniei. Avem depozitele de colectare şi procesare deșeuri deschise în Craiova, comuna Cârcea – Dolj, în Târgu Jiu – Gorj și Turceni – Gorj În acest moment gestionăm …

De ce First Recycler?

First Recycler SRL, societate cu capital integral privat, activează din anul 2009 în regiunea de Sud-Vest a României, Oltenia. Activitatea principală o reprezintă prestarea serviciilor autorizate de colectare deșeuri periculoase și nepericuloase, reciclare, recuperare, stocare temporara, valorificare, eliminare finală, transport specializat și ecologizare, precum și servicii integrate de Management de …