First Recycler şi Recolamp în Gazeta de Sud

First Recycler şi Recolamp preiau gratuit deșeurile provenite din echipamente de iluminat Având aproape un deceniu de experienţă în domeniul colectării deșeurilor periculoase și nepericuloase, First Recycler SRL este o societate cu capital integral privat, care activează în Oltenia din anul 2009. Din 2011, First Recycler SRL este reprezentant autorizat …

Obligaţii legislaţie

Legislația referitoare la gestionarea deșeurilor este extrem de complexă și dinamică, fiind reprezentată atât de câteva zeci de legi, hotărâri de guvern și ordine de ministru, care aplică prevederile directivelor  europene, dar și de diverse acte normative europene cu aplicabilitate în acest domeniu.     Tinând cont de multitudinea acestora, …

Managementul integrat al deşeurilor

Prin externalizarea serviciilor de management al deșeurilor către First Recycler SRL, vă asiguraţi atât garanția respectării legislației în vigoare, cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții pentru eficientizarea costurilor companiei dvs. Prin contractarea acestui serviciu vă veți asigura că respectați legislația in vigoare, care este deosebit de complexă. …

Servicii generale de mediu

Servicii generale de mediu oferite de First Recycler SRL Suntem accesibili și răspundem cu promptitudine tuturor solicitărilor venite de pe întreg teritoriul Olteniei. Avem depozitele de colectare şi procesare deșeuri deschise în Craiova, comuna Cârcea – Dolj, în Târgu Jiu – Gorj și Turceni – Gorj În acest moment gestionăm …

De ce First Recycler?

First Recycler SRL, societate cu capital integral privat, activează din anul 2009 în regiunea de Sud-Vest a României, Oltenia. Activitatea principală o reprezintă prestarea serviciilor autorizate de colectare deșeuri periculoase și nepericuloase, reciclare, recuperare, stocare temporara, valorificare, eliminare finală, transport specializat și ecologizare, precum și servicii integrate de Management de …