First Recycler şi Recolamp în Gazeta de Sud

First Recycler şi Recolamp preiau gratuit deșeurile provenite din echipamente de iluminat Având aproape un deceniu de experienţă în domeniul colectării deșeurilor periculoase și nepericuloase, First Recycler SRL este o societate cu capital integral privat, care activează în Oltenia din anul 2009. Din 2011, First Recycler SRL este reprezentant autorizat …

Colectare şi reciclare DEEE

De ce trebuie să colectăm deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)? Studiile arată că în societatea de astăzi sunt mult mai multe aparate electrice – cum ar fi telefoane mobile, computere, televizoare, frigidere etc – decât oameni, estimarile relevand faptul că până în 2020 fiecare om va deține, în medie, 6 aparate. Dar aceste …

Obligaţii legislaţie

Legislația referitoare la gestionarea deșeurilor este extrem de complexă și dinamică, fiind reprezentată atât de câteva zeci de legi, hotărâri de guvern și ordine de ministru, care aplică prevederile directivelor  europene, dar și de diverse acte normative europene cu aplicabilitate în acest domeniu.     Tinând cont de multitudinea acestora, …

Legislația de mediu

Legislația de mediu este reprezentată de tot pachetul de legi, hotărâri și ordonanțe de guvern, ordine emise de diferite autorități, regulamentele UE ce definesc și reglementează măsurile ce trebuiesc aplicate în vederea gestionării corecte a deșeurilor produse de generatori. Deasemenea, se stabilesc măsurile privind protecția mediului și a sănătății populației …

FIRST RECYCLER reciclează deşeuri iluminat, baterii şi alte DEEE

FIRST RECYCLER SRL este operator autorizat să colecteze, transporte și să valorifice/recicleze deşeuri corpuri de iluminat, baterii şi alte DEEE. Asociația Recolamp este o organizație non-profit, fondată de General Electric Hungary Kft., Ledvance GMBH şi Philips Lighting România, care reprezintă 186 de producători români de echipamente de iluminat cărora le-a …

FIRST RECYCLER SRL – operator autorizat să colecteze DEEE

FIRST RECYCLER SRL este operator autorizat să colecteze, transporte și să valorifice/recicleze DEEE. CCR Logistics Systems RO SRL (RELECTRA) este o organizație colectivă de gestionare a deșeurilor electrice și electronice, filială a companiei germane CCR Logistics Systems AG, cu sediul în Munchen – Germania, care acționează în majoritatea țărilor UE …

Documente de trasabilitate & reciclarea ambalajelor

First Recycler asigură documente de trasabilitate, conform reglementărilor în vigoare, în scopul îndeplinirii obiectivelor de valorificare prin reciclare pe tip de material de ambalaj sau încinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie. În societatea din prezent, ambalarea este atotcuprinzătoare și determinantă pentru un act de comerț civilizat. Fără …

Externalizarea serviciilor de mediu

Echipa First Recycler  vine în întâmpinarea necesităților firmei dumneavoastră, oferind servicii și consultanță in domeniul protecției mediului. Prin externalizarea serviciilor de protecție a mediului, inclusiv a responsabilitaților care vă revin prin cerințele legislației aplicabile în acest domeniu, aveți garanția că toate obligațiile referitoare la protectia mediului sunt îndeplinite la timp …

Obţinerea Avizului de Mediu

Acordul de mediu  este actul emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, sau alte autoritaţi în funcţie de dimensiunea şi localizarea proiectului, prin care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţei mediului. El este necesar pentru obţinerea Autorizaţiei …

Managementul integrat al deşeurilor

Prin externalizarea serviciilor de management al deșeurilor către First Recycler SRL, vă asiguraţi atât garanția respectării legislației în vigoare, cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții pentru eficientizarea costurilor companiei dvs. Prin contractarea acestui serviciu vă veți asigura că respectați legislația in vigoare, care este deosebit de complexă. …