Colectare şi reciclare DEEE

De ce trebuie să colectăm deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)? Studiile arată că în societatea de astăzi sunt mult mai multe aparate electrice – cum ar fi telefoane mobile, computere, televizoare, frigidere etc – decât oameni, estimarile relevand faptul că până în 2020 fiecare om va deține, în medie, 6 aparate. Dar aceste …

FIRST RECYCLER reciclează deşeuri iluminat, baterii şi alte DEEE

FIRST RECYCLER SRL este operator autorizat să colecteze, transporte și să valorifice/recicleze deşeuri corpuri de iluminat, baterii şi alte DEEE. Asociația Recolamp este o organizație non-profit, fondată de General Electric Hungary Kft., Ledvance GMBH şi Philips Lighting România, care reprezintă 186 de producători români de echipamente de iluminat cărora le-a …

FIRST RECYCLER SRL – operator autorizat să colecteze DEEE

FIRST RECYCLER SRL este operator autorizat să colecteze, transporte și să valorifice/recicleze DEEE. CCR Logistics Systems RO SRL (RELECTRA) este o organizație colectivă de gestionare a deșeurilor electrice și electronice, filială a companiei germane CCR Logistics Systems AG, cu sediul în Munchen – Germania, care acționează în majoritatea țărilor UE …

Documente de trasabilitate & reciclarea ambalajelor

First Recycler asigură documente de trasabilitate, conform reglementărilor în vigoare, în scopul îndeplinirii obiectivelor de valorificare prin reciclare pe tip de material de ambalaj sau încinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie. În societatea din prezent, ambalarea este atotcuprinzătoare și determinantă pentru un act de comerț civilizat. Fără …

Dezafectare linie producție amidon Roquette România SA

Dezafectare linie producție amidon Roquette România SA, Calafat, Dolj În anul 2016, First Recycler a desfășurat activități specifice de ecologizare privind închiderea unei unitați de producție a amidonului. Datorită conjuncturii economice europene și intereselor de grup, Roquette România SA a decis închiderea unității de producție a amidonului și a produselor …

Obţinerea Autorizaţiei de Mediu

Consultanță privind obținerea Autorizaţiei de Mediu Deschiderea unei afaceri presupune, în anumite cazuri, realizarea unor activități care ar putea avea un impact negativ asupra mediului – rebuturile și deșeurile rezultate în urma unor activități economice fiind doar câteva exemple. Astfel, Agenția Națională pentru Protecția Mediului impune obținerea Autorizației de Mediu societăților …

Externalizarea serviciilor de mediu

Echipa First Recycler  vine în întâmpinarea necesităților firmei dumneavoastră, oferind servicii și consultanță in domeniul protecției mediului. Prin externalizarea serviciilor de protecție a mediului, inclusiv a responsabilitaților care vă revin prin cerințele legislației aplicabile în acest domeniu, aveți garanția că toate obligațiile referitoare la protectia mediului sunt îndeplinite la timp …

Obţinerea Avizului de Mediu

Acordul de mediu  este actul emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, sau alte autoritaţi în funcţie de dimensiunea şi localizarea proiectului, prin care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţei mediului. El este necesar pentru obţinerea Autorizaţiei …

Managementul integrat al deşeurilor

Prin externalizarea serviciilor de management al deșeurilor către First Recycler SRL, vă asiguraţi atât garanția respectării legislației în vigoare, cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții pentru eficientizarea costurilor companiei dvs. Prin contractarea acestui serviciu vă veți asigura că respectați legislația in vigoare, care este deosebit de complexă. …

Servicii generale de mediu

Servicii generale de mediu oferite de First Recycler SRL Suntem accesibili și răspundem cu promptitudine tuturor solicitărilor venite de pe întreg teritoriul Olteniei. Avem depozitele de colectare şi procesare deșeuri deschise în Craiova, comuna Cârcea – Dolj, în Târgu Jiu – Gorj și Turceni – Gorj În acest moment gestionăm …