Ecologizarea unui teren contaminat cu hidrocarburi la o staţie de alimentare cu carburanţi din judeţul Gorj

Un sol ecologic sau ecologizat reprezintă perfecţiunea naturii, reprezintă durabilitatea vieţii pe pământ!  Este un sol viu, cu o viaţă proprie extrem de activă, cu o rezervă proprie de apă, aer şi alte elemente nutritive, motiv pentru care toate plantele se simt bine şi pe care toate animalele îşi doresc să vieţuiască.

Un sol contaminat cu diverşi factori poluanţi (hidrocarburi petroliere, deşeuri chimice, gudroane acide etc.) trebuie să constituie un factor foarte mare de îngrijorare pentru noi, mai ales dacă dorim sa ne merităm dreptul de a convieţuii responsabil cu restul florei şi faunei pe acest pămant.

De aceea, tratarea şi ecologizarea fiecărui sit contaminat trebuie să reprezinte un proces complex, care să urmărească să reducă, pâna la eliminare, efectele şi riscurile cauzate de diverşi contaminanţi, prin întreruperea legăturii de poluare între sursă şi receptori. Astfel, se reface peisajul şi se redă terenul în folosinţă initială, dar eliberat de toţi factorii poluanţi.

Din respect pentru întreg mediul care ne înconjoară, noi, echipa First Recycler SRL, tratăm fiecare solicitare privind ecologizarea unui teren contaminat cu maximă seriozitate şi profesionalism, astfel încat să redăm naturii exact ceea ce am imprumutat de la ea: un sol sănătos, proprice pentru microflora și microfauna din mediul ambiental.

Astfel, la solicitarea venită din partea unei companii ce exploatează o staţie de comercializare a carburanţilor din judeţul Gorj, ce privea ecologizarea unui teren propriu contaminat cu hidrocarburi, am răspuns cu promptitudine şi determinare, cu toate că nu se prefigura a fi o lucrare spectaculoasă.

Într-o prima fază, s-a evaluat gradul de poluare şi contaminare fizică şi chimică, şi s-a solicitat unui laborator acreditat întocmirea buletinelor de analiză ale solului.

Pe baza acestor informaţii, dar şi pe baza constatărilor agenţiei locale de mediu, s-a determinat suprafaţa şi adâncimea care trebuiau decopertate, în vederea îndepărtării solului contaminat.

Astfel, s-a constatat că volumul de pământ necesar a fi dislocat nu era foarte mare, motiv pentru care s-a apelat la înlăturarea lui manuală.

Efortul fizic necesar s-a dovedit a fi destul de mare, datorită durităţii  solului și totuşi, am preferat să continuăm procesul de decopertare manual,  tocmai pentru ca utilajul mecanizat să nu vătămeze spaţiu verde împrejmuitor.

Solul contaminat a fost încărcat în containere flexibile şi trimis la o instalaţie  de coincinerare, deoarece, după derularea unui proces de incinerare, acesta devine material inert şi poate fi depozitat pe sol fără a mai ridica alte probleme de mediu.

Iar volumul rămas liber, după îndepărtarea solului contaminat, a fost completat cu sol curat,  un pământ negru şi sănătos, adus de noi dintr-o locaţie ecologică.

La finalizarea acţiunii, au fost prelevate din nou mostre de sol pentru analiza şi verificarea conformităţii lucrării, deoarece ne străduim ca serviciile de ecologizare terenuri, oferite de noi, să acopere toate aspectele necesare pentru a face dintr-un loc neprietenos şi potenţial periculos, un colţ de natură.

Aşa întelegem noi să respectăm natura! Ținem Oltenia curată!

Translate »