De ce trebuie să colectăm deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)?

Studiile arată că în societatea de astăzi sunt mult mai multe aparate electrice – cum ar fi telefoane mobile, computere, televizoare, frigidere etc – decât oameni, estimarile relevand faptul că până în 2020 fiecare om va deține, în medie, 6 aparate.

Dar aceste aparate electrice, la sfarşitul ciclului lor de viaţă, ajung în stadiu de deşeuri electrice. Şi aşa cum gunoiul menajer nu este păstrat în casă, nici deşeurile de echipamente electronice vechi sau stricate nu trebuie depozitate în casă ori aruncate la întamplare deoarece acestea au în structura lor substanţe toxice, care, odată ajunse la groapa de gunoi sau în natură, poluează solul, aerul şi apa. De altfel, tot studiile relevă faptul că aceste deşeuri reprezintă cca. 5-6% din totalul deşeurilor unei comunităţi.

Aceste deșeuri conţin:

– metale grele (Hg, Cd, Pb) ce poluează apa şi solul;

– gaze toxice (freon) care eliminate în aer au efecte nocive;

– materiale non-biodegradabile (plastic, sticlă, metale) care şi în cantităţi mici pot polua solul şi apa.

Stocarea neadecvată produce efecte negative asupra naturii iar distrugerea prin procedee neconforme  cauzează apariţia emisiilor nocive şi a reziduurilor foarte concentrate şi poluante.

Un tub catodic al unui televizor poluează 50 de metri pătraţi de sol timp de 30 de ani.

O baterie uzată, aruncată la coşul de gunoi şi ajunsă apoi la groapa de gunoi, poate polua 1m.p. de pământ şi 10 l de apă.

De aceea, deşeurile de aparate electrice, electronice şi electrocasnice trebuiesc colectate selectiv și predate firmelor specializate, dat fiind caracterul nociv al acestora: de cca. 10 ori mai mare decât cel al deşeurilor menajere.

Ele trebuiesc colectate şi reciclate corect din raţiuni ce ţin de protecţia mediului înconjurător, de riscul pe care îl prezintă potenţialul lor non-biodegradabil toxic, precum si pentru protejarea resuselor naturale ale pamantului.

Legislația specifică și obligativitatea colectării selective a DEEE au ca motivații principale protecția mediului, a sănătății populației și a resurselor pământului, de efectele negative, iremediabile, ale deșeurilor electrice, mai ales în contextul unei creșteri continue a numărului de aparate electrice existente în casele oamenilor.

Dar există şi factori coercitivi care ar trebuii să ne mobilizeze pentru colectarea şi reciclarea aparatelor electrice, electronice si electrocasnice.

Conform normelelor europene de mediu preluate de legislaţia naţională în domeniu, începând cu 2017, România are obligația pentru o perioada de 3 ani de a raporta anual atingerea unor rate de colectare și reciclare a DEEE de minim 45% din cantitatea de echipamente pusă pe piață, urmând ca începând cu anul 2021, aceasta să crească la 65%.

Mai concret, pentru îndeplinirea acestor ţinte este nevoie să se colecteze şi recicleze anual mai mult de 4 kg de deşeuri electrice, electronice şi electrocasnice pe cap de locuitor.

Dar, în România anului 2017, în condiţiile în care s-au cumpărat cca. 5,7 kg de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice pe cap de locuitor, s-au colectat şi reciclat mai puţin de 2 kg de astfel de deşeuri, adică circa jumătatate din ţinta minimă de colectare fixată de Uniunea Europeană.

Aceasta neîndeplinire de obiective, în acord cu procedura de infringement a UE, poate determina penalizarea statului român cu plata unei sume forfetare de 1.740.000 EURO, dar şi plata unor penalităţi de până la  124.000 EURO / zi de întârziere, care vor fi plătite din bugetul public, adică  din buzunarul nostru, al tuturor.

Ce anume trebuie colectat si reciclat?

 În principiu, trebuie colectat orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile şi  industriale, corpuri de iluminat sau tuburi fluorecente etc.

Pe scurt, tot ce se bagă în prize sau funcţionează cu baterii, inclusiv bateriile aferente, nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci colectate separat în vederea reciclării.

Pentru identificarea corectă a acestor deşeuri, legislaţia europenă menţionează că toate categoriile de echipamente electrice şi electronice trebuie să fie marcate cu simbolul specificat mai jos.

Simbolul trebuie să fie tipărit vizibil, lizibil şi de neşters. Acest simbol semnifică obligaţia ca produsul, ajuns la finalul ciclului său de viaţă, să fie colectat separat de alte fluxuri de deşeuri (ex. deşeuri municipale), în vederea recuperării şi reciclării componentelor care-l alcătuiesc. În plus, o colectare pe un flux separat poate asigura o incidenţă redusă a substanţelor periculoase asupra mediului şi sănătăţii umane, precum şi conservarea resurselor naturale.

Daca acest simbol nu poate fi aplicat pe echipamente, acesta trebuie neaparat aplicat pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare sau pe certificatul de garanţie.

Cum trebuie colectate deşeurile electrice?

Colectarea deşeurilor electrice nu este un proces complicat pentru nimeni, nici pentru cetăţeni, nici pentru persoanele juridice. În primul rând, trebuie reţinut că legislaţia impune obligația unei colectări separate a deșeurilor electronice și a bateriilor de alte deseuri, și că fiecare dintre noi avem obligații în acest sens.

În sprijinul respectării acestor obligaţii vine și FIRST RECYCLER, care poate pune la dispoziție recipiente dedicate colectării separate a electronicelor și a bateriilor uzate, urmând ca acestea să fie ridicate după un anumit calendar (varianta aplicabilă pentru echipamentele de dimensiuni mai mici şi baterii-acumulatori). În cazul unor solicitări privind predarea unor echipamente mai voluminoase sau cantităţi mai mari de deşeuri mici, se pot trimite comenzi pe email privind ridicarea gratuită a acestora de la locul lor de depozitare.

La rândul lor, comercianţii, care un spațiu de vânzare a echipamentelor electronice de cel puţin 400 m.p., au obligația amplasării unor asemenea recipiente de colectare, accesibile publicului vizitator, prin care aceştia se pot debarasa de aceste deşeuri.

Deasemenea, la furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligați să preia DEEE în sistem „unul la unul”, în mod gratuit, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a indeplinit aceleași funcții ca echipamentul nou furnizat și să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziționarea produsului.

Iar, in cazul bateriilor uzate şi al telefoanelor mobile, acestea se pot preda la toate punctele de vânzare a celor noi.

Ce se intampla cu deseurile electrice dupa colectare?

După colectare, DEEE sunt transportate în condiţii de siguranţă către operatorii de tratare şi reciclare.

Procesul de tratare presupune dezmembrarea sau tăierea acestora şi extragerea substanţelor  nocive prin anumite metode, proces în urma căruia rezultă:

– componente diverse: cabluri, motoare, plăci cu circuite electronice;

– materiale diverse: sticla, plastic, metal, lemn etc,

iar acestea vor fi suspuse ulterior, în funcţie de caz, unor tratări suplimentare, valorificări, reciclări şi/sau neutralizări şi eliminări nepoluante.

În cele din urmă, dupa netralizarea substanţelor periculoase în vederea eliminării nepoluante, rezultă, din procese tehnologice minuţios organizate, materiile prime secundare, ce pot fi reintroduse în circuitul economic.

În concluzie, pentru că DEEE-urile nu sunt doar inestetice atunci când le regăsim aruncate, dar mai ales pentru ca dăunează solului şi atmosferei, noi, oamenii, putem fiecare dintre noi să protejăm natura  de acţiunea nocivă a acestora, respectând următoarele cerinţe:

Translate »