Legislatia de mediu-Solutii de reciclare deseuri - Craiova, Targu Jiu, Turceni - protectia mediului

Legislația de mediu este reprezentată de tot pachetul de legi, hotărâri și ordonanțe de guvern, ordine emise de diferite autorități, regulamentele UE ce definesc și reglementează măsurile ce trebuiesc aplicate în vederea gestionării corecte a deșeurilor produse de generatori. Deasemenea, se stabilesc măsurile privind protecția mediului și a sănătății populației prin desfășurarea de acțiuni de colectare selectivă și tratare eficientă și ecologică a deșeurilor de toate tipurile.

 

 

La nivel național, principalele acte de reglementare în sectorul deșeurilor sunt următoarele:


Legislația cadru privind deșeurile


 


Legislația privind tratarea deșeurilor:


 


Legislația privind serviciile de salubrizare:


 


Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri:


 


Legislația privind deșeurile medicale:


 

La nivelul Uniunii Europene, principalele acte de reglementare în sectorul gestionării deșeurilor sunt:


Legislația cadru a deșeurilor


 


Legislația europeană privind operațiile de tratare a deșeurilor:


 


Legislația europeană privind fluxurile de deșeuri:


 

Translate »