Consultanță privind obținerea Acordulului sau Avizului de Mediu

Acordul de mediu  este actul emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, sau alte autoritaţi în funcţie de dimensiunea şi localizarea proiectului, prin care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţei mediului. El este necesar pentru obţinerea Autorizaţiei de construire.

Practic, prin acest document sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului ce trebuie respectate în cazul realizării proiectului propus. Este valabil pe toată durata de realizare a lucrărilor pentru care a fost eliberat.

În cazul în care pe parcursul realizării proiectului se produc modificări importante ale acestuia sau apar elemente noi care nu au fost cunoscute la momentul emiterii acordului, poate fi necesară revizuirea acestuia şi în anumite situaţii chiar refacerea unor documente care au stat la baza emiterii acestuia (ex: studiu de impact).

La finalizarea lucrărilor de investiţii, înainte de punerea în funcţiune a acestora, trebuie depusă solicitarea şi obţinută Autorizaţia/ Autorizaţia integrată de mediu.

Avizul de mediu pentru planuri şi programe este un act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptarii.

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie  pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Acesta îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Avizul de mediu pentru planuri şi programe se obţine în urma derulării procedurii de evaluare strategică de mediu, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 8 iulie 2004, care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscută sub numele de Directiva SEA.

Nu toate planurile sau programele sunt supuse procedurii SEA. Autorităţile publice pentru protecţia mediului, în urma consultării cu alte autorităţi publice interesate de efectele asupra mediului pe care le poate avea planul sau programul, stabilesc dacă acesta trebuie să parcurgă procedura.

Tipuri de planuri şi programe ce se supun evaluării SEA: 

Specialiștii First Recycler SRL pot oferi consultanță in vederea obținerii acestor acte de reglementare prin:

Ești interesat de acest serviciu?

Translate »