Deschiderea unei afaceri presupune, în anumite cazuri, realizarea unor activități care ar putea avea un impact negativ asupra mediului – rebuturile și deșeurile rezultate în urma unor activități economice fiind doar câteva exemple.

Astfel, Agenția Națională pentru Protecția Mediului impune obținerea Autorizației de Mediu societăților care desfășoară anumite activități, o lista a acestora regăsindu-se în Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

Astfel, autorizatia de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă  pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcţionare ai unei activități existente sau ai unei activități noi, cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea in functiune.  Procedura prin care este reglementată autorizația de mediu este stabilită prin OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Este un document obligatoriu pentru societățile care desfășoara activități cu impact asupra mediului, cu valabilitate nelimitată în timp, fiind determinată de constanța funcționării activitătilor economice la parametrii inițiali, dar cu aplicarea unei vize anuale de către autoritatea de mediu.

O categorie specială a autorizației de mediu este Autorizația Integrată de Mediu, care reprezintă un act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozițiilor legale în vigoare, care dă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalație, în  anumite condiții care să asigure că instalația corespunde cerințelor privind prevenirea și  controlul integrat al poluării. Autorizația poate fi eliberată pentru una sau mai multe instalații sau parți ale instalațiilor situate pe același amplasament și care sunt exploatate de același titular. Categoriile de activitați industriale pentru care este necesară obținerea autorizației integrate de mediu sunt prevazute in Anexa nr.1 la OUG nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii.

Functionarea fara existența acestor acte de reglementare poate fi sanctionată cu amendă conform OUG 195/2005 privind protecția mediului, cuantumul amendei fiind de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice,  și de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice.

Specialiștii First Recycler SRL pot oferi consultanță in vederea obținerii acestor acte de reglementare astfel:

Theme Image

Ești interesat de acest serviciu?

Translate »