FIRST RECYCLER SRL este operator autorizat să colecteze, transporte și să valorifice/recicleze DEEE.

CCR Logistics Systems RO SRL (RELECTRA) este o organizație colectivă de gestionare a deșeurilor electrice și electronice, filială a companiei germane CCR Logistics Systems AG, cu sediul în Munchen – Germania, care acționează în majoritatea țărilor UE în domeniul gestionării deșeurilor.

RELECTRA gestionează la nivel național activitățile de colectare, transport, valorificare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), în numele societăților comerciale care au transferat responsabilitatea către aceasta.

Conform legislației în vigoare, orice companie care produce sau importă aparatură electrică sau electronică este obligată să se înregistreze la Agenția Natională de Protecție a Mediului și să participe, printr-un sistem colectiv sau individual, la finanțarea gestionării DEEE-urilor.

În cadrul sistemului colectiv, RELECTRA preia responsabilitate a producătorilor sau importatorilor privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a DEEE-urilor, inclusiv raportarea anuală a datelor către ANPM.

La rândul său, CCR Rebat RO SRL (REBAT) parte deasemenea din același grup de firme, este licențiată și ea ca organizație colectivă pentru preluarea responsabilităților producătorilor și distribuitorilor tuturor categoriilor de baterii și acumulatori (B&A), prin participarea la acest sistem de gestionare a deșeurilor  aceștia îndeplinându-și toate obligațiile legale ce decurg din legislație referitor la acest domeniu.

Este important de reamintit că utilizatorii finali sunt obligați prin lege să returneze bateriile uzate la un punct de colectare special amenajat în acest sens, auncarea bateriilor odată cu gunoiul menajer fiind interzisă prin lege.

FIRST RECYCLER SRL este operator autorizat să colecteze, transporte și să valorifice/recicleze DEEE. Pentru mai multe detalii, vă invităm să ne contactați

Translate »